Press release

Pressemelding Beskrivelse Dato Engelsk Norsk
The Coring Company The Coring Company enters into a project agreement with SINTEF for product development. 13.10.2023 PDF PDF
TCC & TEAKO Swap The Coring Company og Teako Mineralsinngår avtale om erverv av 4,9% av aksjene i hverandres selskaper. 23.08.2023 PDF
TEAKO avtale The Coring Company har signert salgsavtale med inntektsramme på 50 millioner med Teako Minerals, et Canadisk børsnotert selskap. 23.06.2023 PDF PDF
The Coring Company Ny norsk software-løsning kan redusere kostnadene ved grunnundersøkelser med opptil 40 % 22.05.2023 PDF
TEAKO The Coring Company inngår strategisk og kommersielt partnerskap med Teako Minerals, et Canadisk børsnotert selskap. 23.04.2023 PDF
Tech Kvinner Frida Vonstad, CEO i The Coring Company, er blant Norges fremste Techkvinner. 23.03.2023 PDF
CSU The Coring Company presenterer nå en verdenspatentert løsning for gruveindustrien. 23.03.2023 PDF PDF
Bauma The Coring Company lanserer nytt produkt for gruveindustrien på bauma 2022. 23.09.2022 PDF PDF
NOENGPressemeldingBeskrivelseDato
PDFPDFThe Coring CompanyThe Coring Company enters into a project agreement with SINTEF for product development.13.10.2023
PDFTCC & TEAKO SwapThe Coring Company og Teako Mineralsinngår avtale om erverv av 4,9% av aksjene i hverandres selskaper.23.08.2023
PDFPDFTEAKO avtaleThe Coring Company har signert salgsavtale med inntektsramme på 50 millioner med Teako Minerals, et Canadisk børsnotert selskap.23.06.2023
PDFThe Coring CompanyNy norsk software-løsning kan redusere kostnadene ved grunnundersøkelser med opptil 40 %22.05.2023
PDFTEAKOThe Coring Company inngår strategisk og kommersielt partnerskap med Teako Minerals, et Canadisk børsnotert selskap.23.04.2023
PDFTech KvinnerFrida Vonstad, CEO i The Coring Company, er blant Norges fremste Techkvinner.23.03.2023
PDFPDFCSUThe Coring Company presenterer nå en verdenspatentert løsning for gruveindustrien.23.03.2023
PDFPDFBaumaThe Coring Company lanserer nytt produkt for gruveindustrien på bauma 202223.09.2022