TCC wants to simplify ground investigations (SE)

Innan ett bygge eller anläggningsarbete ska dra i gång måste man ofta genomföra omfattande, tidskrävande och dyrbara grundundersökningar. Geologerna, arkeologerna och miljöteknikerna – för att nu bara nämna några – kommer alla in vid olika tidpunkter och samlar sin data på olika ställen.
– Vår programvara SCS (Sample Control System) ger svar på tvärs över alla geodiscipliner, säger Bjørn Rune Bjørsvik, projektledare på TCC.- Själva provtagningen och labbanalyser görs på traditionellt sätt men vårt system samlar snabbt ihop resultaten till en och samma app, i datorn eller i mobilen. På det sättet kan vi reducera kostnaderna för grundundersökningar med upp till 40 procent, säger Bjørn Rune Bjørsvik.

 

Read more: entreprenadlive.se

Drill rig

Other news