Priced at 125 million NOK (+)

Read about Frida Vonstad and The Coring Company in the Norwegian Financial paper, Finansavisen.

Frida talks about our Mission:
“Construction work and ground investigations are analog industries based on communication through phones and post-it notes. Our Mission is to provide solutions for digitalization, cloud-based storage, machine learning and network. This will solve an Achillies heel in the mining industry, and we are providing modern solutions to issues raised in the industries.”

We can also read what Trond Riiber Knudsen says about our CEO: “She attracts exceptionally skilled people, like employees, board members, advisors, and investors. This is often the most crucial indicator for success.”

Frida forteller blant annet om vår misjon:
«– Anleggsarbeid og grunnundersøkelser er i bunn og grunn en analog bransje som baserer seg på telefon og post it-lapper. Vår misjon er å komme inn med løsninger for digitalisering, skylagring, maskinlæring og nettverk. Dette løser en akilleshæl i gruvebransjen, og vi kommer med nye og moderne løsninger på problemer som bransjen selv har på bordet, sier Vonstad.»

Vi kan også lese hva Trond Riiber Knudsen sier om vår CEO:
«Hun attraherer usedvanlig dyktige folk, som ansatte, i styret, blant rådgivere og investorer. Det er ofte den viktigste indikatoren for suksess, sier Trond Riiber Knudsen.»

Read More: finansavisen.no (+)

Frida Vonstad

Other news