Ny software skal redusere kostnader

PRESSEMELDING

Mo i Rana, 29. april 2022 – The Coring Company (TCC), er et norskbasert teknologi selskap med fokus på å utvikle digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Selskapet lanserer nå sin nye software Sample  Control System (SCS). Med denne softwaren vil bransjen få et kraftig verktøy for å redusere kostnadene ved grunnundersøkelser. 

Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad,  har brukt sin erfaring fra operativt feltarbeid til å utvikle SCS. 

– Det var forbausende å se hvor mye tid som ble brukt på venting og logistikk, men også alarmerende hvor liten utnyttelse av data det var på tvers av fagområdene. Jeg så umiddelbart at det måtte finnes en bedre måte å gjøre dette på, og The Coring Company presenterer nå en digital løsning for bransjen som kan redusere både risiko, tid og kostnader for kunder og byggefirmaer, sier Frida Vonstad, administrerende direktør i The Coring Company.   

Priser for utbygging øker over hele verden, og påvirkes av økt rentenivå samt økte lønnskostnader, drivstoffpriser og materialkostnader.  TCC tilbyr en løsning som kan redusere kostnadene ved grunnundersøkelser som vil kunne motvirke det økte kostnadsbildet, og samtidig gi redusert utslipp av CO2 som vil bidra til FNs bærekraftsmål. Ved å tilby en maskinlæring-løsning med enkel tilgang til data og interdisiplinære analyser, kan vi gi kundene våre innefor entreprenørbransjen et konkurransefortrinn, fortsetter Vonstad.  

Om produktet 

SCS er en SaaS løsning som adresserer hele verdikjeden i forbindelse med grunnundersøkelser. Her kan prosjekter planlegges i vår digitale kartløsning, og prosjektinformasjon knyttet til framdrift, risiko og økonomi samles på ett sted. Registrering av data i felt skjer via mobil eller nettbrett i en egen app. Laboratorieordre og -resultater leveres direkte inn i applikasjonen, og vår unike impact analyse indikerer risiko innenfor både geoteknisk, geologisk, geokjemisk og arkeologiske områder basert på færre prøvetakinger. Dette vil kunne gi en lavere risiko i prosjektene og en lavere kostnad ved utbyggingsprosjekter.  SCS tilbyr også en rekke rapporteringsmuligheter og en ny måte å visualisere borehullsdata på. 

Om The Coring Company (TCC) 

TCC utvikler løsninger som gir en optimalisering og digitalisering av prosedyrer som brukes i feltarbeid innefor bygg-, anlegg og gruvedrift. Med data fra borerigger, prøver og industriell erfaring kan vi gi en mye mer detaljert analyse med reduserte prøvematerialer. TCC vil tilby tjenester innenfor Software (SaaS), AI, maskinvare, prøveanalyse og robotikk. Vår ambisjon er å være en total-leverandør og skape kostnads- og tidseffektive løsninger som reduserer CO2-utslippene i tungindustrien – ved hjelp av vår banebrytende programvare, Sample Control System (SCS). SCS lanseres nå for Bygg- og Anleggsbransjen, og vil bli lansert for gruveindustrien høsten 2022.  

Andre tjenester er under utvikling, inkludert Deep-Sea Mining, Agriculture og Space Mining. 

Ground investigations

Other news