Offers new software for ground investigations

The Coring Company (TCC), is a Norwegian-based tech company that focuses on developing digital solutions for the construction industry.

They are now launching their new software solution Sample Control System (SCS). With this software, the industry will get a “powerful tool that reduces the costs of ground investigations”.

 

Norwegian: “The Coring Company (TCC), er et norskbasert teknologiselskap, med fokus på å utvikle digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen.

Selskapet lanserer nå sin nye software Sample Control System (SCS). Med denne softwaren skal bransjen få et «kraftig verktøy for å redusere kostnadene ved grunnundersøkelser».”

 

Read More: at.no

Frida Vonstad

Other news