Går fra Norske Skog til The Coring Company

PRESSEMELDING

Mo i Rana, mai 2022 – The Coring Company (TCC), er et norskbasert teknologi selskap med fokus på å utvikle digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen.

TCC har ansatt Bjørn Einar Ugedal og han vil tiltre som Chief Operating Officer fra oktober. Ugedal kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norske Skog Skogn og har lang og bred erfaring fra ulike lederstillinger i internasjonale industriselskaper.

– Jeg har fulgt The Coring Company med interesse over tid og sett utviklingen. Med selskapets nye softwareløsning, Sample Control System (SCS), får bransjen et kraftig verktøy for å redusere kostnadene ved grunnundersøkelser, uttaler Ugedal. Neste steg er produktlansering også for mineralkartleggingsverktøyet. Slik jeg ser det, treffer TCC rett inn i markedet, hvor et økende behov for mineraler drevet frem av det grønne skiftet skjer, parallelt med rentestigninger og prisvekst i materialkostnader. TCC utvikler løsninger som akselerer og optimaliserer mineralkartlegging og grunnundersøkelser. Denne utviklingen ønsker jeg å være en del av og jeg ser frem til å bidra til ytterligere vekst av TCC.

Ugedal vil ha ansvaret for videre oppbygning av driftsiden i virksomheten, slik at selskapet kan skalere globalt i tråd med vekstplanene.

Nylig lanserte TCC det første produktet, utviklet i tett samarbeid med entreprenører, for å bidra til kostnadsreduksjon på grunnundersøkelser. Tilbakemeldingene fra bransjen er solide og selskapet har bygd stein på stein basert på denne kunnskapen og erfaringen. Neste steg er en løsning for mineralindustrien som ved hjelp av AI og prediksjon skal optimalisere letevirksomheten.

Grunnlegger av The Coring Company, Frida Vonstad, har en doktorgrad i geoteknikk fra University College London (UCL) og har brukt sin erfaring fra operativt feltarbeid til å utvikle SCS.

– The Coring Company har nå passert en viktig milepæl med første produktlansering og vi opplever stor positiv interesse fra både investor- og kundesegmentet. Jeg er derfor svært fornøyd med å få Bjørn Ugedal inn i teamet som COO. Bjørn har industriell ledererfaring og innehar et godt nettverk, som vil være nyttig for TCC. Han vil inngå i et engasjert lederteam og bidra til å styrke skaleringen av selskapet uttaler hun.

Om produktet

SCS er en SaaS løsning som adresserer hele verdikjeden i forbindelse med grunnundersøkelser. Her kan prosjekter planlegges i den digitale kartløsningen, og prosjektinformasjon knyttet til framdrift, risiko og økonomi samles på ett sted. Registrering av data i felt skjer via mobil eller nettbrett i en egen app. Laboratorieordre og -resultater leveres direkte inn i applikasjonen, og TCCs utviklede impact analyse indikerer risiko innenfor både geoteknisk, geologisk, geokjemisk og arkeologiske områder basert på færre prøvetakinger. Dette vil kunne gi en lavere risiko i prosjektene og en lavere kostnad ved utbyggingsprosjekter. SCS tilbyr en rekke rapporteringsmuligheter, samt en ny måte for visualisering av borehullslogger.

Om The Coring Company (TCC)

TCC utvikler løsninger som gir en optimalisering og digitalisering av prosedyrer som brukes i feltarbeid innefor bygg-, anlegg og gruvedrift. Med data fra borerigger, prøver og industriell erfaring kan vi gi en mye mer detaljert analyse med reduserte prøvematerialer. TCC tilbyr tjenester innenfor Softeware (SaaS), AI, maskinvare, prøveanalyse og robotikk. Vår ambisjon er å være en total- leverandør og skape kostnads- og tidseffektive løsninger som reduserer CO2-utslippene i tungindustrien – ved hjelp av vår banebrytende programvare, Sample Control System (SCS). SCS lanseres nå for Bygg- og Anleggsbransjen, og vil bli lansert for gruveindustrien høsten 2022.

Andre tjenester er under utvikling, inkludert Deep-Sea Mining, Agriculture og Space Mining.

Bjørn Ugedal

Other news