Fra det skjeve tårn i Pisa til Mo i Rana

The Coring Company har de siste månedene vært mye omtalt i media, både lokalt og nasjonalt. Selskapet har etter 2 års utvikling nylig lansert sitt første produkt, Sample Control System, og fått sine første kunder. Mange har nok lurt litt på bakgrunnen for selskapet. Vi har tatt en prat med gründer og CEO Frida Vonstad om hvordan det hele startet.

Begynnelsen på reisen til Frida har vært fylt med både oppturer og nedturer. Hun har jobbet hardt for å nå sine mål. Historien begynner når Frida i 2013, etter å ha jobbet en periode i barnehage i Mo i Rana, fant ut at hun hadde lyst til å utfordre seg selv. Hun hadde lenge tenkt på at hun ønsket å flytte til utlandet og ta en høyere utdanning, og fant ut at nå var tiden inne for dette.

Gründeren forteller at hun alltid har likt å satse så høyt hun kan, og at hun derfor ønsket å søke på anerkjente universiteter, valget falt derfor på University College London (UCL) og Oxford University.

«Jeg ønsket meg en utdanning og en kompetanse som kunne gjøre en forskjell, som ikke endte opp med å støve ned på en hylle. Det ble dermed til at jeg i en tidlig fase gikk til industrien for å høre hvilke behov de hadde og hvilke utfordringer de ønsket løsninger på”.

En av de tingene Frida tidlig fikk erfare, var den store mengden dobbeltarbeid som ble utført når det kommer til grunnundersøkelser. Allerede på dette tidspunktet ble hun motivert til å finne en løsning.

«Jeg tok kontakt med professor (emeritus) John Burland, som har litt gudestatus innenfor geotekniske undersøkelser. Eller egentlig så spammet jeg ned hele teamet hans til jeg fikk et møte med han, som jeg kun tror han godtok for å bli kvitt meg», humrer Vonstad.

Etter dette har Burland vært en svært viktig støttespiller og inspirasjon for forskningsarbeidet som fulgte.

«Bare det at jeg fikk kontorplass hos han, og tilgang til hans biblioteket som var overfylt av relevant faglitteratur, gav meg gode forutsetninger».

Arbeidet Frida deltok på med det skjeve tårnet i Pisa, illustrerer egentlig grunntanken med løsningen The Coring Company har utviklet.

«Det skulle settes ned stålpilarer for å holde konstruksjonen stabil, men under bakken ligger det en historisk gravplass. Da oppstår det en utfordring mellom det å skulle stabilisere konstruksjonen, og å kunne bevare de historiske verdiene under bakken. Som egentlig er hele kjernen i problemstillingen vi løser. Det handler om å kunne ivareta interessene til alle de ulike fagfeltene innenfor grunnundersøkelser».

En av de første utfordringene den nåværende gründeren stod ovenfor var å gå rett fra bachelor til en industribasert doktorgrad. Det er ikke standard å gå rett på en doktorgrad, så universitetet måtte overbevises. Heldigvis hadde Frida industrien i ryggen, som også ønsket en løsning – dermed gikk universitetet med på at hun fikk gjennomføre doktorgraden, men hun måtte selv ordne med finansiering og samarbeidspartnere.

«Det å skulle få på plass finansiering, og testsubjekter ble en liten gründerreise i seg selv – men jeg tok utfordringen på strak arm», forteller Vonstad.

Interior design, Living room, Smile, Property, Window, Furniture, Plant, Comfort, Textile, Lighting

Norsk samarbeidspartner i doktorgradsarbeidet

Ett av prosjektene Frida fikk knyttet til seg under doktorgradsforskningen sin, var «Ferjefri E39-prosjektet» hos Statens vegvesen. Det ble hentet ut og analysert borehullsprøver, i og omkring fjorden ved Tysnes utenfor Bergen, i forbindelse med dette prosjektet.

«Når noe nytt skal bygges, utføres grundige undersøkelser av henholdsvis geoteknikere og arkeologer. Dersom det hadde vært et samarbeid mellom disipliner/roller i prosjektet, så kunne man tatt hensyn til f.eks. arkeologiske funn på et tidligere tidspunkt, og på den måten unngått kostbare forsinkelser senere i et byggeprosjekt. I dag gjennomføres flere av indeksprøvene med samme metode av begge disiplinene, mitt prosjekt setter søkelys på hvordan de prøvene som overlapper kan bli kombinert for mindre prøvetaking og mer samarbeid. I tillegg kan vi forhindre at kunnskap som er viktig for den ene eller den andre går tapt», forklarer Vonstad.

«Det ble det tydelig at ved å ta i bruk det tverrfaglige testrammeverket, reduseres både tid og kostnader når det kommer til testing av borehullkjerner. Det reduserer også risiko forbundet med grunnarbeid, og det er en reduksjon av mengden material som kreves for å få resultater fra testmateriellet», forteller Frida.

Pandemiens påvirkning

Midt i doktorgradsarbeidet ble det forsinkelser på grunn av pandemien, og dette førte til at universitetet ble stengt. Det ble vanskelig å skulle utføre testingen av det siste datasettet for doktorgraden.

«Alt prøvemateriell ble stående innelåst på universitetet og det gikk lang tid før jeg fikk tilgang til dette igjen», sier Vonstad.

Det at universitetet stengte ned, bød derimot på andre muligheter. Det gav Vonstad tid til å begynne og tenke på hva hun skulle gjøre med forskningen sin. Frida forteller at sommeren 2019 diskuterte hun og Geir Tore (medgründer og pappa) de ulike mulighetene som hadde oppstått, blant annet interessen som hadde kommet fra NASA og space-miljøet. Frida hadde presentert forskningen sin for Space Resources Roundtable tidligere samme år, og fått en forskningspris for potensialet knyttet til in-situ Research Utilization (ISRU).

Etter deltakelse på Symposiet i USA ble det tydelig at NASA var meget interessert i Vonstads forskning, og hun fikk tilbud om jobb hos NASA. Men gründeren kjente fortsatt på hvor viktig det var for henne at forskningen skulle gjøre en forskjell for flere enn én enkelt bedrift. Dermed endte Frida opp med å takke nei til jobbtilbudet fra NASA. For å gjøre forskningen tilgjengelig for flest mulig, innså Frida at hun skulle starte sin egen bedrift.

Etableringen av The Coring Company

For Frida var det helt naturlig at bedriften skulle etableres i hjembyen, Mo i Rana. Oktober 2019 ble The Coring Company etablert, og Frida kan fortelle at det i en tidlig fase ble påpekt at hun sannsynligvis måtte utvide tidslinjen i forhold til alle planene som var for selskapet.

«Det var ikke gjennomførbart å skulle jobbe med alle de ulike markedsområdene på en og samme gang, og heldigvis var det flere jeg kunne få råd hos når det kom til det å utvikle en bedrift», sier Vonstad.

Blant annet var hun med på Arctic Accelerator (2019-2020), og ble en av tre vinnere i Angel Challenge Norway i 2020. Begge disse programmene ga mye god lærdom og kunnskap. Oddmund Aasen, som nå sitter i styret i bedriften, ble en mentor allerede den første samlingen på Arctic Accelerator. Styrelederen vår, Trygve Jacobsen, kommer fra Angel Challenge.

«Konen til Trygve har faktisk sagt at jeg prater mer med han enn hva hun gjør», sier Frida humoristisk.

Selv om gründeren har fått mye god hjelp på veien, har det også vært utfordrende hendelser. Blant annet var de i en tidlig fase i kontakt med en investor, som det viste seg kun var interessert i å kjøpe oss opp, for å selge oss videre til et annet selskap.

«I den perioden var det på nippet til at selskapet gikk under», betror Frida oss.

Likevel kan Vonstad fortelle at en av de tingene som har stresset henne aller mest, var da Geir Tore sa opp sin trygge jobb og skulle begynne fulltid i The Coring Company, og dette før selskapet hadde én eneste krone på bok.

«Det gikk heldigvis ikke så lang tid før den første finansieringen var på plass, og det var svært lojale og flotte investorer som kom inn», forteller Frida.

Fra utvikling til lansering

Nå består selskapet av 20 ansatte og selskapet lansert sitt første produkt, Sample Control System (SCS) i Mai i 2022.

«Det var forbausende å se hvor mye tid som ble brukt på venting og logistikk, men også alarmerende hvor liten utnyttelse av data det var på tvers av fagområdene. Jeg så umiddelbart at det måtte finnes en bedre måte å gjøre dette på, og The Coring Company leverer nå en digital løsning for bransjen som kan redusere både risiko, tid og kostnader for kunder og byggefirmaer», sier Frida.

Gründerreisen har gitt både nedturer og oppturer, men nå har bedriften ansatte med solid kompetanse og trygge investorer. Allerede senere i 2022 skal det lanseres en løsning for gruveindustrien, og det ligger ytterligere prosjekter og produkter på planen fremover.

«Det er også fantastisk at vi har fått inn flere lokale investorer og samarbeidspartnere, som kan bidra til at vi når målene som er satt for bedriften. Selv om utviklingsplanene og tidslinjen er mer realistisk nå enn den var i oppstartsfasen, har vi fortsatt veldig store ambisjoner for tiden fremover», sier Frida smilende.

Frida in front of the Pisa tower

Other news