Ferjefri E39: Baner vei for å kombinere geoarkeologi og geotekniske undersøkelser

Nå arbeider disse to faggruppene oftest uavhengig av hverandre, men hva om de to fagretningene kan samarbeide og ha dialog i tidlig fase i utbyggingsprosjekter? En ung, fremadstormende forsker kan ha løsningen!

 

Read More: samferdselinfra.no

Other news