Day: June 21, 2022

Frida and her proffesor
Media

Ferjefri E39

Nå arbeider disse to faggruppene oftest uavhengig av hverandre, men hva om de to fagretningene kan samarbeide og ha dialog i tidlig fase i utbyggingsprosjekter?

Read More »
Frida Vonstad
Media

New COO at TCC

Bjørn Einar Ugedal leaves his manager position with a listed industrial company where he is responsible for 390 employees for a start-up company with 13

Read More »